Εταιρικά Νέα

Το νέο μας κέντρο έρευνας και ανάπτυξης

2020-07-06

Σωλήνας χάλυβα αυτοκινήτων


Για να καλύψει τις ανάγκες ανάπτυξης των επιχειρήσεων, να διασφαλίσει την ανταγωνιστικότητα της εταιρείας και το περιεχόμενο της τεχνολογίας προϊόντων, η εταιρεία δημιούργησε πρόσφατα ένα κέντρο έρευνας και ανάπτυξης.
Οι κύριες λειτουργίες τουΣωλήνας χάλυβα αυτοκινήτωνΤο κέντρο Ε & Α είναι τα εξής:
1. Υπεύθυνος για τα πρότυπα επιθεώρησης επιχειρήσεων, φυλλάδια διεργασίας, διαδικασίες επιθεώρησης και λειτουργίας τηςατσάλινος σωλήνας αυτοκινήτωνδιεργασίες, εισερχόμενα υλικά, επεξεργασμέναατσάλινος σωλήνας αυτοκινήτωνκαι τελείωσεατσάλινος σωλήνας αυτοκινήτων.
2. Σύμφωνα με την ανάπτυξη της εταιρείας και τις ανάγκες της αγοράς, βελτιώστε τις υπάρχουσεςατσάλινος σωλήνας αυτοκινήτωνsκαι επεξεργασίες, εύρεση νέων πρώτων υλών, ανάπτυξη και σχεδίαση νέωνατσάλινος σωλήνας αυτοκινήτωνs;
3. Υπεύθυνος για την επαλήθευση της τεχνολογίας, της διαδικασίας και της ποιότητας του νέου που αναπτύχθηκεατσάλινος σωλήνας αυτοκινήτωνsαφού τεθούν σε παραγωγή.